• Category : SERVICIU

Project management

Rolul unui architect din punctul de vedere al managementului de proiect este unul important, intrucat arhitectul este cel care coordonează toate activități ce au loc in derularea proiectului, dar si cel care stabileste modul in care toate aceste activitati pot fi duse la bun sfarsit in termenul stabilit si care are mereu un ochi indreptat si asupra incadrarii proiectului in bugetul stabilit initial.

 

Ce implica munca unui project manager architect?

01. Cunoasterea reglementărilor de construire pentru finaliza proiectul la termen

02. Dezvoltarea si revizuirea planurilor architecturale si de design interior, lucarand indeaproape cu contructorul

03. Estimarea costurilor si supervizarea modului in care este cheltuit bugetul. Elaborarea unui buget și estimarea costurilor proiectului intră și în sarcina unui manager de proiect arhitectural. Odată ce proiectul a început, vizitele de santier sunt esentiale, pentru a monitoriza progresul proiectului, dar si pentru a preintimpina posibililele probleme ce pot aparea pe perioada derularii sale.

04. Gestionare timpului și a personalului, pentru a găsi echilibrul corect între nevoile echipei, clienților și antreprenorilor

05. Intalniri cu constructorii

06. Gestionarea contractorilor

07. Supravegherea proiectului si a respectarii termenelor de executie sau livrare. Rezolvarea problemelor care pot aparea pe parcursul santierului

08. Planificarea santierului si a bunei derulari a lucrarilor

09. Receptia proiectului